Verksamhetsutveckling

Är din ledningsgrupp väl fungerande och drar ni åt samma håll? Har ni samma målbild? Vilka är era viktigaste nyckeltal? Vilka aktiviteter genomför ni för att nå dem och hur följer ni upp dessa?


Struktur och kultur i en organisation utgår ifrån ledningen men att få en väl fungerande ledningsgrupp är inte alltid lätt eller självklart. Ofta finns det flera starka viljor och, inte helt sällan, med skiljande agendor. Att ha en extern partner i detta arbete är många gånger att föredra och kan göra arbetet mer effektivt.

MEEAB hjälper dig med

• Ledningsutveckling

• Affärsutveckling

• Strategiarbete

• Målstyrning (KPI:er och nyckeltal)

• Aktivitetsplaner

• Styrelsearbete

Ekonomi

Läs mer här!

Utbildning

Läs mer här!