Mer om MEAAB

MEAAB är ett privat aktiebolag som drivs av Sara Possnert Grip. Sara har lång erfarenhet och bred kompetens främst från tillverkningsindustrin men även från kommunal verksamhet. Hon har sedan 2003 arbetat med operativa och strategiska frågor på ledningsnivå i flertalet organisationer som bl a Sandvik, ABB, Åkers Sweden och Car-o-Liner. Sara är certifierad styrelseledamot via StyrelseAkademien.


Sara har arbetat som bl a produktionscontroller, affärscontroller samt ekonomichef. Arbetsuppgifterna har omfattat utveckling av allt från ekonomistyrning till effektiviseringsarbete.


Hur ekonomin kan bli ett medel till att förbättra verksamheten är MEAABs utgångpunkt. Genom personliga och nära kundrelationer hjälper vi våra kunder att nå sina mål och öka sin lönsamhet.