Utbildning

Att få förståelse för ett företags ekonomi och hur olika beslut och transaktioner påverkar är viktigt, oavsett vilken position man har i organisationen. Ju större en organisation är desto mer komplexa blir också flödena som påverkar ekonomin. Hur ser kopplingen mellan resultat och balans ut? Vad är soliditet och kassaflöde? Att ha en grundläggande förståelse gör det lättare att fatta smarta beslut. 


Vi anpassar våra utbildningar efter just ert företags behov. Målet är att stärka och utveckla er organisation så att den förblir konkurrenskraftig i framtiden.

Våra utbildningar

• Grundläggande ekonomi och bokföring

• Resultat- och balansbudget

• Likviditet

• Produktionsekonomi

• Företagsanpassade utbildningar

Ekonomi

Läs mer här!

Verksamhetsutveckling

Läs mer här!